ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον Αστέρα Πλαγιαρίου.

 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (“Όροι”) διέπουν τη συμμετοχή και τη δέσμευσή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις, τα εργαστήρια της Ακαδημίας και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από την Ακαδημία. Με την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά.

Εγγραφές και επιλεξιμότητα:
1.1. Για να είστε επιλέξιμοι για εγγραφή στην Ακαδημία, πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις ηλικίας και δεξιοτήτων που καθορίζονται για κάθε πρόγραμμα ή εκδήλωση.
1.2. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους και να ολοκληρώσουν την απαραίτητη διαδικασία εγγραφής για συμμετέχοντες κάτω από την ηλικία της ενηλικίωσης.

Κώδικας δεοντολογίας:
2.1. Όλοι οι συμμετέχοντες, οι προπονητές, το προσωπικό και οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ένα περιβάλλον με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς ανά πάσα στιγμή.
2.2. Η παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός ή οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή και μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό της εγγραφής ή της συμμετοχής.

Υγεία και την ασφάλεια:
3.1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωστοποιήσουν οποιεσδήποτε σχετικές ιατρικές καταστάσεις, αλλεργίες ή τραυματισμούς στην Ακαδημία πριν εγγραφούν.
3.2. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρική έγκριση για ορισμένα προγράμματα ή δραστηριότητες εάν κριθεί απαραίτητο.
3.3. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους ευεξίας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των εκδηλώσεων.

Πνευματική ιδιοκτησία:
4.1. Όλο το υλικό, το περιεχόμενο και η πνευματική ιδιοκτησία που παρέχονται από την Ακαδημία κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ακαδημίας.
4.2. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να μοιράζονται οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ιδιόκτητο υλικό χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ακαδημίας.

Ακυρώσεις και επαναπρογραμματισμοί:
5.1. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει εκπαιδευτικές συνεδρίες, εκδηλώσεις ή προγράμματα λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή χαμηλής εγγραφής.

5.2. Σε περίπτωση ακύρωσης, στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί επιστροφή χρημάτων ή η επιλογή να προγραμματίσουν εκ νέου για μια μελλοντική συνεδρία.

Τον περιορισμό της ευθύνης:
6.1. Η Ακαδημία και το προσωπικό της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά σε προσωπική περιουσία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στα προγράμματά μας.

6.2. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους αντικείμενα και εξοπλισμό που φέρνουν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας.

Λήξη:
7.1. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την εγγραφή οποιουδήποτε συμμετέχοντος παραβιάζει αυτούς τους Όρους ή εμπλέκεται σε συμπεριφορά που θεωρείται επιβλαβής για άλλους ή τη φήμη της Ακαδημίας.

Τροποποίηση Όρων:
8.1. Η Ακαδημία μπορεί να ενημερώσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι αναθεωρημένοι Όροι θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπό μας.

9.1. Αυτοί οι Όροι και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτούς θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους.

Με την εγγραφή σας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, αποφύγετε την εγγραφή σας στα προγράμματά μας ή τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Συγκατάθεση για φωτογράφηση και χρήση εικόνων:

1.1. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στα προγράμματα, τις εκδηλώσεις ή τα εργαστήρια της Ακαδημίας, ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας ή από διορισμένους φωτογράφους.

1.2. Με την εγγραφή σας στην Ακαδημία και τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητές της, παραχωρείτε στην Ακαδημία και στους εκπροσώπους της το αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να δημοσιεύουν εικόνες ή βίντεο σας για προωθητικούς, εκπαιδευτικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς.

Αναγνώριση προσώπων και ιδιωτικότητα:
2.1. Η Ακαδημία δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητό σας και το απόρρητο όλων των συμμετεχόντων και των επισκεπτών.

2.2. Ενώ η Ακαδημία λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την υπεύθυνη χρήση φωτογραφιών και βίντεο, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι είναι αδύνατο να εγγυηθεί το απόλυτο απόρρητο σε δημόσιους χώρους.