Παπαδόπουλος Μάκης

Προπονητής: Παπαδόπουλος Μάκης

Υπεύθυνος Μη αγωνιστικών Τμημάτων

Τμήματα: Β’ Προμινι, ΑΚ1, ΑΚ2, ΑΚ3, ΑΚ4