ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26/11

25 Νοεμβρίου, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26/11

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ: 15.00-16.30 (ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Mουρατίδης)
ΜΙΝΙ : 8.30-10.00 (ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Μοσχούλας)
ΠΡΟΜΙΝΙ :10.30-11.45 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Μοσχούλας)
ΜΙΝΙ ΑΝΑΠΤ.: 13.30-15.00(ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Τσαλοπούλου)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: 9.30-10.45 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Δουβής)
ΛΑΓΟΙ ΡΥΣΙΟΥ: 11.15-12.30 (ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Δουβής)
ΠΡΟΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10.00-11.15 (ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ-Τσαλοπούλου)

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2- ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3: 10.00-11.30 ΠΛΑΓΙΑΡΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ-Παπαδόπουλος-Δημητρίου)
ΒΑΜΒΙΝΙΟ ΡΥΣΙΟ-ΒΑΜΒΙΝΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙ :11.30-13.00 ΠΛΑΓΙΑΡΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ – Δημητρίου-Ζωγράφος)
ΛΑΓΟΙ ΚΑΠΠΑ-ΛΑΓΟΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙ : 13.00-14.30 ΠΛΑΓΙΑΡΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ – Δημητρίου-Ζωγράφος)
ΠΑΙΔΙΚΟ: 13.00-14.30 ΚΑΠΠΑ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ-Μοσχούλας)