ΧΟΡΗΓΟΙ

Με την βοήθεια και την αγάπη που δείχνετε στην ομάδα, μεγαλώνουμε και εξελισόμαστε όλοι μαζί!!!

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Ο Αστέρας αναγνωρίζει, εξελίσεται και ανταποδίδει με βάση τον οικονομικό αντίκτυπο της συμμετοχής σας σε κάθε επίπεδο συνεργασίας.
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/08/lgoaLON.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/08/OSTRIALOGO.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/08/lgoaLON-copy2.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/08/OST78768py.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/08/OSTRIασδασδ.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/09/lgoaLON-1-copy.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/09/kymalogo.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/09/acacon.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/11/lgoaLΞON-copy.jpg
https://asterasplagiariou.gr/wp-content/uploads/2023/11/lgoaLON-casdsaopy.jpg

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ